วันเกิดพ่อเลี้ยงปีนี้ หนูขอมอบหีของหนูให้พ่อเลี้ยงได้เปิดซิงเป็นคนแรก