เย็ดกับลูกชายควยใหญ่หมอยฟู ชดเชยเวลาที่ไม่ได้สงเสียเลี้ยงดูให้เติบโตจนควยใหญ่