สาวสุดเงี่ยนเลิกเรียนแล้วไม่ยอมกลับบ้าน แวะเย็ดกับอาจารย์ที่ปรึกษาในห้องเรียน