เนียนเหมือนจิ๋มเด็กเพราะเพิ่งไปเลเซอร์ขนหม๋อยมา นั่งอ้าติ้วหีสบายใจเฉิบ