ตั้งแต่ซื้อตุํกตายางก็ไม่เคยได้เสียตังให้กะหรี่อีกเลย