กางเกงในไร้เป้าซื้อมาเพื่อใส่ให้ผัวกระเด้าเย็ดหีโดยเฉพาะ