หามุมสงบกลางป่าแล้วใช้ดัชนีทั้ง 5 ล้วงลงมาที่ร่องหีบดขยี้เม็ดแตด