หม๋อยก็โกนอโลนได้ไง ได้แต่ทำใจนอนติ้วหีช่วยตัวเองไปวันๆ