ติ้วหีธรรมดามันไม่เสียวเลยต้องหาวิธีใหม่ๆมาใช้สร้างความบันเทิง