เครื่องมืออัลตราซาวนด์ของหมอรุ่นนี้ใช้เสียบผ่านหีมันเสียวดีจริงๆ